Re: Jak usunąć MetroHotspot ?

Zainstalowałem AdwCleaner. Połknął on ten szkodliwy program. Jest okey. Mnie nie udawało się go usunąć.


Trzy ustawy o KRS, NS i sądach powszechnych są niezgodne z Konstytucją. Mówił o tym – 6.12br. (godz 19,14 – 19,33) w Sejmie prof. Dariusz Zawistowski prezes KRS. Link – www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=388CEA3A3AB68448C12581EE002C4A2F#