Re: Python/C++/ SQL/ ETL/ Big Data – oferta pracy

Naszą misję wyjaśnia zwrot ? Będziesz zadowolony/a ? . Naszym celem jest opanowanie danych i wyciśnięcie z nich wielu sensownych informacji i dostarczenie takiego ?działa sztuki? w przejrzystej i ludzkiej formie naszemu klientowi. Celem nadrzędnym jest dostarczenie rozwiązań statystycznych zrozumiałych dla studentów, naukowców oraz ludzi robiących badania do podwyższenia swojej wartości na rynku pracy. Dostarczamy doradztwo, analizy statystyczne i raporty w formie zrozumiałej dla każdego. Przy tak wysokiej i wąskiej specjalizacji jest koniecznością wyjaśnienie wszystkiego bardzo szczegółowo w przystępnej i zrozumiałej formie.

Nie dajemy kota w worku i nie rozmawiamy równoważnikami zdań 🙂

Konrad Hryniewicz

www.facebook.com/metodolog
www.nauka.metodolog.pl/
www.biznes.metodolog.pl/
www.metodolog.pl/